Prof. Dr. Zeynep Aycan Kimdir?

Zeynep Aycan Koç Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi Liderlik Laboratuvarının kurucusudur.

Lisans ve yükseklisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarına sırasıyla Kanada’nın Queen’s Üniversitesi ve McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etmiştir. Kültürlerarası yönetim üzerine uzmanlaşmış Aycan’ın çalışmaları kültürün liderlik, insan kaynakları yönetimi ve kariyer gelişimi gibi süreçlere etkisi üzerinde odaklanmaktadır.

Aycan’ın yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır. 2014 basımlı kitabı Chartered Management Institute tarafından Yılın En iyi

Liderlik ve Yönetim Kitabı Ödülü almıştır. Çoğunluğu yabancı dilde 80’in üzerinde bilimsel makale ve kitap bölümü bulunmaktadır. Araştırmalarına en çok atıf yapılan bilimciler arasındadır.

Aycan, konuk araştırmacı ve öğretim üyesi olarak Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi (ABD), Aston Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngiltere), Oxford European School of Management’a (İngiltere), Bordeaux Üniversitesi İşletme Fakültesine (Fransa), Tartu İşletme Fakültesine (Estonya) ve Renmin Üniversitesi Psikoloji Bölümüne (Çin) davet edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası pekçok ödülü arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü, AmericanPsychologicalAssociationUrsulaGielens

Ödülü, Academy of Management Caroline Dexter Ödülü, World Economic Forum Üstün Başarılı Genç Akademisyen ödülü sayılabilir.