Av. Dr. Bülent Balkan Kimdir?

 

 

 

 

Av. Dr. Bülent Balkan (CICP)(CEO) İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakülteleri  mezunudur. doktorasını Bankacılık  bölümünde  tamamlamıştır. Teftiş kurullarında yöneticilik ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri yapmıştır.  ERC Tedmer’den (Türkiye Etik Değerler Merkezi) Kurum İçi Etik Yöneticisi ve Eğitmeni sertifikası vardır. Tedmer’in baş eğitmenliğini yapmış, onlarca sertifikalı Kurum İçi Etik Yönetmeni  (CEO) yetiştirmiştir. Etik konusundaki çalışmalarını İstanbul Etik Enstitüsünde devam etmektedir. Bankacılık, iş etiği, ve suistimal engelleme konularında biri ortak olmak üzere dört kitabı ve bir çok makalesi bulunmaktadır.